Category: Notice & Internship

Membership Renewal Notice

Membership Renewal Notice

सुचना ! सुचना !! सुचना !!!वाक नेपाल मा आवद्ध सम्पुर्ण कार्य समिति , सल्लाहाकार र साधारण सदस्यहरु ले स‌स्थाको विधान २०५४ (चौथो स‌शोधन २०७४) को परिछेद ३ को दफा ३‍ ‘४’९ अनुसार प्रत्येक आ. ब मा सदस्यता विधिवत नबिकरण गर्नु पर्ने ब्यवस्था भऐ को ले यहि २०७७ असार मसान्त भित्र आ-आफ्नो सदस्यता नविकरण गर्न हुन …

Read More Membership Renewal Notice