स्रोत नक्साङ्कन र विद्यालय अवलोकन

वाक नेपालद्धारा संचालित पावर परियोजनाले आयोजना गरेको वि‍.ब्या.स. शि.अ.स र शिक्षकलाई तालिमको श्रोत नक्सांङ्कन मा बिधायलको अबलोकन र समूह कार्य को तस्बिर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *