बाल संरक्षण सम्बन्धी आकस्मिक योजना

बाल संरक्षण सम्बन्धी आकस्मिक योजना निर्माण बाल कल्बका पतिनिधि र बिध्यालय बिपद ब्याबस्थापन समिति संग छलफल कार्यक्रम मेल्लेख गाउपालिका वडा नं १, २ र ३ मा सम्कन्न ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *