Hand Washing Campaign at Kuskot

कुस्कोट वल्ड भिजन इ नेपाल र वाक नेपाल को साझेदारी सन्चालित MCHN कार्यक्रम अतर्गत बासुकि मा बि नागमान्डौ का बालबालिकाहरुलाइ Hand-washing campaign का साथै म नियमित हात धोयर खानाखाने गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *