बिन्धेबासिनीमा २ सय १० घर परिवारलाई सरसफाईका सामग्री बितरण