समाज परिवर्तनमा वाक नेपालको भुमीका अग्रणीः जिसस प्रमुुख कुवँर