पञ्चदेवल बिनायक नगरपालिका १ कुईकामा रुपान्तरण कक्षाको समापन