Membership Renewal Notice

सुचना ! सुचना !! सुचना !!!
वाक नेपाल मा आवद्ध सम्पुर्ण कार्य समिति , सल्लाहाकार र साधारण सदस्यहरु ले स‌स्थाको विधान २०५४ (चौथो स‌शोधन २०७४) को परिछेद ३ को दफा ३‍ ‘४’९ अनुसार प्रत्येक आ. ब मा सदस्यता विधिवत नबिकरण गर्नु पर्ने ब्यवस्था भऐ को ले यहि २०७७ असार मसान्त भित्र आ-आफ्नो सदस्यता नविकरण गर्न हुन सम्पुर्ण कार्य समिति , सल्लाहाकार र साधारण सदस्य ज्यूहरु को जानकारि का लागि यो सुचना प्रकाशित गरिऐको छ ।

वाक नेपाल ,
केन्द्रिय कार्यालय, साँफेबगर न.पा.-४ , अछाम
०९७-६२५०३२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *